KBU/Introlæge

KBU – Formål (Fra SST)

Et centralt formål med den kliniske basisuddannelse er, at den skal fungere som en læringsramme for den nyuddannede læges overgang fra den universitære uddannelse til det kliniske arbejde, med alt hvad det indbefatter af såvel medicinsk ekspertise som kommunikative og professionelle kompetencer mv. Det drejer sig med andre ord om at være læge, at komme til at føle sig “hjemme i den hvide kittel” og at tage det dertil hørende ansvar på sig samtidig med, at evnen til at kunne dette udvikles.

Lægen skal på den ene side videreføre de læringsvaner og rutiner i at tilegne sig teoretisk viden, som er etableret i universitetstiden, og på den anden side lære at træffe velovervejede kliniske beslutninger, selvom beslutningsgrundlaget kan være ufuldstændigt i en given situation.

Læs hele Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for KBU her