SIMulationstræning – Dialyse

Kursets formål:

At plejepersonalet kan reagere adækvat ved kliniske faresignaler hos patienter og fokusere på observation og vurdering af den kritisk syge patient ved hjælp af ABCDE, samt på teamsamarbejde og sikker kommunikation.

Total Page Visits: 213 - Today Page Visits: 1